ABOUT

ยอดเครื่องรางเด่นในการเรียกทรัพย์ โชคลาภ ค้าขาย น้ำเต้ามีลักษณะคล้ายเลข 8 ซึ่งเป็นเลขมงคล มีความหมายว่าเงินทองไหลเข้าต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น มีทรัพย์สมบัติงอกเงยมาตลอด ไม่ขัดสน ไม่อับจน เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรืองปราศจากอุปสรรคเคราะห์ภัย มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว คนจีนโบราณนิยมห้อยไว้ในบ้านให้ออยู่เย็นเป็นสุข ห้อยไว้ร้านค้าให้ค้าขายร่ำรวย ดูดทรัพย์ รับโชค

 

น้ำเต้าดูดทรัพย์ใช้บารมีพลังจากพระสังกัจจายน์ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภ วาสนา เงินทอง มาถึงมือมาถึงที่ พร้อมทั้งมีน้ำเต้าดูดทรัพย์ หมายถึงกินไม่หมด และเสริมสุขภาพ ซึ่งมาถึงแก่ผู้มีศรัทธาและยึดมั่นในความดีงาม

 

ปัจจุบันน้ำเต้ายังคงถูกใช้เป็นเครื่องรางเรียกทรัพย์สินโชคลาภและป้องกันอันตรายที่ได้รับความเชื่อถืออย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายในประเทศจีน ตลอดจนในหมู่ผู้มีเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่การจะพกพาผลน้ำเต้าขนาดใหญ่ไปยังสถานที่ต่างๆ นั้นดูจะไม่สะดวกนัก จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นน้ำเต้าที่สะดวกต่อการพกพา โดยมาในรูปแบบของเครื่องประดับที่ผสานเข้ากับเครื่องรางเพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ ความมั่นใจ และโชคลาภให้กับผู้สวมใส่ได้อีกด้วย ​